Teamanalyse

Het is niet niks om een analyse van je team of organisatie te laten doen. Het is spannend voor de medewerkers maar ook voor mij als leidinggevende. Tenslotte wordt er van alles bekeken en belicht. Maar het resultaat mocht er zijn! ik had niet kunnen bedenken dat het zoveel inzichten gaf en dat het zo’n boost voor mijn team zou zijn.

Het succes van een organisatie of afdeling is voornamelijk afhankelijk van twee factoren: enerzijds de kennis en motivatie van de medewerkers en anderzijds de structuur, cultuur en doelstellingen van de organisatie of afdeling. Als een organisatie een goede structuur heeft dan is het voor iedereen duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Dit geeft de medewerkers een basis van vertrouwen en zo een prettige werkomgeving. Voor de leidinggevende is structuur tevens belangrijk omdat zij zo de werkzaamheden van de organisatie en dus het resultaat kunnen optimaliseren. Tevens kunnen zij zo het functioneren van de medewerkers volgen en hun personeelsbeleid daarop afstemmen. Dit is echter niet altijd even makkelijk. In de loop van de tijd veranderen functies, medewerkers ontwikkelen zich en de organisatie is constant in beweging. Past de leidinggevende wel bij het team? En wat dacht je van een veranderende organisatie als er sprake is van uitbreiding of krimp of bij een fusie? 

Middels een analyse van het team of de organisatie kan in kaart worden gebracht wat de oorzaken zijn van een verminderd (bedrijfs)resultaat, een hoger ziekteverzuim, uitstroom van kennis en vermindering van arbeidsplezier. Hierbij wordt gekeken naar de:

  • Organisatiestructuur en cultuur
  • Doelstellingen: visie en missie
  • Samenhang; structuren en protocollen
  • Communicatie, samenwerking en samenstelling van het team en leidinggevende

Daarna volgt een concreet advies wat er gedaan kan worden om de organisatie weer in een positieve flow te krijgen, waarbij mensen in hun kracht staan en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. Een DISC analyse of Werkenergieanalyse kan onderdeel zijn van dit traject.