Interventie

Door deze interventie is er veel duidelijk geworden. Hij zal nooit mijn beste vriend worden maar ik begrijp nu wel waarom hij soms zo reageert en ik heb geleerd hoe ik hem daarop kan aanspreken. We hebben nu weer respect voor elkaar en waarderen elkaars kunde. En we gaan allebei een DISC analyse doen om te voorkomen dat we weer in deze impasse raken.

Onvrede en stress tussen twee medewerkers kan een groot stempel drukken op het resultaat van het gehele team. Door een korte maar doeltreffende interventie kan worden gekeken waar de onvrede vandaan komt en hoe deze op te lossen. Vaak gaat onvrede richting conflict waarbij door de rest van het team partij wordt gekozen en dat gaat uiteindelijk ten koste van het resultaat. Tevens is het mogelijk dat onvrede tussen twee medewerkers het daadwerkelijk functioneren verbloemt. Het is dus heel belangrijk dat zodra er signalen zijn van bovengenoemde factoren er direct wordt ingegrepen.  

De tussenkomst van een onafhankelijke externe persoon kan voldoende zijn om de kou uit te lucht te halen en medewerkers weer ‘on speaking terms’ te krijgen. De valkuilen van betrokkenen worden aangegeven zodat men hier voor de toekomst ook op bedacht kan zijn. Bij een interventie start ik met individuele gesprekken op basis van vertrouwen, respect voor elkaar en elkaar privacy.