Trainingen en workshops

Is het tijd om je kennis weer even op te frissen? Misschien een mooi moment om een training te gaan doen waarmee je weer goed verder kunt. Uiteindelijk ben je nooit klaar met leren en dat geldt zeker ook voor jouw medewerkers, jouw team of jou als leidinggevende.

Ontwikkelen qua inhoud van het werk, daar wordt wel aandacht aan besteed, er zijn genoeg bijscholingstrajecten. Maar hoe zit het met de professionele attitude van jou en je medewerkers? Hoe is de communicatie en hoe gaat de samenwerking? Is er een veilige sfeer waarin men elkaar kan aanspreken op fouten en complimenten geeft op goede acties?

Veel hangt samen met communicatie en gespreksvoering. In de trainingen wordt aandacht besteed aan het analyseren van de situatie, wat is er nodig, waar heeft men angst voor, wat zijn de ontwikkelingspunten? Vervolgens gaan we daar mee aan de slag voor een krachtig resultaat. Een training kan in company worden gegeven in (kleine) groepen maar ook individueel.

De trainingen die hier worden genoemd duren 2-4 uur en zijn goed in te zetten als onderdeel van een studiedag. De werkwijze is interactief en open en afhankelijk van de training zijn er een aantal DOE-momenten. Mijn insteek is leren door het te ervaren; doen en voelen.

 

Een goed gesprek
Ken je collega's
SOLLICITATIETRAINING
Tijd en energie management