Analyse & Advies

WERKENERGIEANALYSE
DISC ANALYSE

Als leidinggevende bij een organisatie sta je er vaak alleen voor. Je moet zelf overzicht houden, keuzes maken en rekening houden met het organisatie belang en de individuele belangen, en ook nog met jezelf. Op zo'n moment is het raadzaam om eens met een onafhankelijke externe deskundige te sparren over mogelijkheden en belemmeringen, angsten en ambities.

Als adviseur kan ik je helpen om een gedegen analyse te maken van de huidige situatie en een passend advies geven, om te komen tot de gewenste situatie. Ik laat me niet beperken door bestaande gebruiken en normen en zal met een frisse en reële blik een gedegen en haalbaar advies geven. Belangrijk is het bereiken van het doel waarbij enerzijds draagvlak wordt gecreëerd en anderzijds moet het tonen van daadkracht. Ik kan je helpen om met name deze balans goed in kaart te brengen en bijbehorende acties in een plan van aanpak te zetten. 

TEAM ANALYSE
Ken je collega's