Verzuim begeleiding

griep

Elke organisatie heeft te maken met verzuim. Gelukkig betreft het meestal kort en overzichtelijk verzuim en herstelt de medewerker weer binnen afzienbare tijd. Als het langer duurt of het verzuim wordt ingewikkeld (bijvoorbeeldeen combinatie van fysiek en mentaal) is de Wet verbetering Poortwachter een belangrijk pad om te volgen, zowel voor werkgever als voor de medewerker.

Niet iedereen is hier even goed in thuis, het is ook complex en het is voor de leidinggevende -die vaak als casemanager moet optreden- geen dagelijkse kost.

Ik kan bij deze processen ondersteunen. Ik breng de situatie goed in kaart waarbij ik zorg dat de stappen die gedaan moeten worden, ook daadwerkelijk gedaan worden. Maar wat ik veel belangrijker vind; ik neem de medewerker mee in het proces zodat hij/zij bewust word van zijn/haar eigen rol . In gesprekken kijk ik naar wat er moét gebeuren en wat er gedaan kán worden. Zo komen we er samen uit zodat medewerker weer hersteld en met plezier aan het werk kan.