Coaching gespreksvoering

Zo is een vervelende boodschap die goed wordt gecommuniceerd veel minder vervelend. Andersom, leuk nieuws dat op een verkeerde manier wordt gebracht is ineens helemaal niet meer leuk. Een goede gespreksvoering kan alleen als je de goede gesprekstechnieken toepast én weet waard je het over hebt.

Een goede gespreksvoering is de basis voor een goede samenwerking. Heel vaak gaan dingen verkeerd omdat iemand niet goed wordt begrepen of niet goed kan verwoorden wat hij/zij bedoelt. Verwachtingen kunnen anders zijn, het moment is misschien niet het juiste, en praten we wel over hetzelfde? En hoe spannend kan het soms zijn om een lastig gesprek te voeren, hoe kun je iemand dan toch zeggen wat je wilt zeggen? Toch is communicatie te basis van samenwerking en het behalen van een goed resultaat. In deze coaching gericht op gespreksvoering komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Luisteren..en praten
  • Het belang van non-verbale communicatie
  • Geweldloze communicatie
  • Omgaan met weerstand en bezwaren
  • Slecht nieuws gesprekken
  • Schriftelijke communicatie en nettiquette
  • Slecht nieuws gesprekken

Lastige situaties maar gelukkig kun je met het toepassen van goede gesprekstechnieken toch tot een goed gesprek komen en uiteindelijk tot verbinding.