Yes! ik mag een assessment doen

Als je gaat opzoeken wat een assessment betekent kom je al snel tot de vertaling ‘beoordeling’. Maar is dit wel een passende betekenis voor een woord wat te pas en te onpas wordt gebruikt? En heel belangrijk, wat is het doel van het assessment?

Een artikel kan namelijk ook beoordeeld worden, is het groot of klein? Is het duur ten opzichte van andere artikelen of niet? Voldoet het aan de eisen die ik aan het artikel stel? Als mijn doel is het aanschaffen van een bepaald artikel kan ik op basis van deze gegevens uit het assessment besluiten om tot aanschaf van het artikel over te gaan of niet. Daarom kun je ook de woorden ‘analyse’ of ‘onderzoek’ gebruiken, uiteindelijk bereik je er hetzelfde mee.

Een assessment of analyse die betrekking heeft op mensen is natuurlijk heel anders: hierbij wordt gekeken naar de kennis en competenties. Het doel van een assessment of analyse kan ook hier verschillend zijn: zit iemand nog steeds op de goede plek, of is iemand klaar voor een volgende stap: ontwikkeling, promotie, loopbaanverandering enzovoorts.

het bedrijfsleven is een assessment heel ‘gewoon’ als onderdeel van een sollicitatieprocedure of gewoonweg gedurende de loopbaan om te kijken hoe het gaat. In het onderwijs is het echter anders, een assessment wordt al snel als bedreigend of minstens ‘spannend’ gezien. Maar waarom deze angst?

Allereerst: onbekend maakt onbemind. Mensen zijn vaak geneigd nieuwe dingen eng te vinden. Achteraf valt het dan wel weer mee en is men blij dat de stap is gezet. Vaak is de rapportage die voortvloeit uit een assessment of analyse een ‘aha’-erlebnis en vindt men het leuk om eens zwart op wit te zien wat ze eigenlijk altijd wel hebben geweten.

Een andere reden is dat beoordelingen in het onderwijs niet altijd vanzelfsprekend zijn. En als er dan een keer assessment of analyse wordt ingezet, wordt dit al snel als (vervangende) beoordeling gezien en dat is spannend. Maar dit kan nooit een vervanging zijn van een beoordeling, een beoordeling moet altijd door de leidinggevende worden gedaan. Een assessment of analyse kan hierbij helpen maar kan nooit een vervanging zijn.

Wanneer is een assessment of analyse dus gewenst en van toegevoegde waarde?

Als een onafhankelijk beeld van iemand moet worden geschetst met al zijn kennis, competenties, motivatie en vaardigheden om te kijken waar ontwikkeling mogelijk en gewenst is. En als dit zo duidelijk naar de medewerker wordt gecommuniceerd, is er niks ‘engs’ aan, maar wordt het ook hier gezien als ‘cadeautje’ van de leidinggevende om de medewerker te ondersteunen in zijn ontwikkeling.

 Egolutie biedt de Functiegerichte Analyse aan om iemand goed in kaart te kunnen brengen met zijn competenties, motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor meer informatie neem contact op met godelief@egolutie.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.