Kletsen als kip zonder kop

Gemiddeld spreken we elke dag ongeveer 15.000 woorden. Dat lijkt heel veel maar er zijn ook mensen die wel 50.000 woorden per dag spreken! En zijn al die woorden dan ook nuttig, of alleen maar tijdopvulling? Want er zijn ook mensen die aan 500 woorden per dag genoeg hebben…

Het aantal woorden is dus eigenlijk niet het belangrijkst. Waar de één een uitvoerig betoog nodig heeft om zijn standpunt duidelijk te maken, heeft de ander aan een half woord genoeg. Het is dus niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Hoe kun je dan je kwaliteit verhogen van je woordgebruik? Dan is het belangrijk om te kijken wat je wilt bereiken met je woordgebruik, waarschijnlijk wil je een boodschap overbrengen, een vraag stellen of een mening geven. En dat hangt niet alleen samen met woordgebruik, maar met veel andere factoren: stemgebruik, non-verbale communicatie, het moment van het gesprek, de manier waarop je de boodschap wilt overbrengen, en zo nog veel meer.

Voor de een is dit makkelijker dan voor de ander. Waarom loopt de een bij een feestje naar binnen en gaat meteen gezellig een praatje aan, en stapt de ander met lood in de schoenen naar binnen? Zo ook bij vergaderingen of lastige gesprekken..

Goede gesprekstechnieken zijn noodzakelijk om goed te kunnen samenwerken, om jezelf te kunnen ontwikkelen en om jezelf te kunnen uiten. Maar het is ook de manier om verbinding te krijgen én te houden met je omgeving. Niet voor iedereen is dit even makkelijk maar troost je: iedereen kan het leren. Zelfs het voeren van lastige gesprekken…

Misschien is een training gesprekstechnieken iets voor jou?